Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Wierzchowiskach Drugich w ramach rzadowego programu Radosna szkoła

Ogłoszenie o przetagu budowa placu zabaw (plik w formacie .doc)

SIWZ budowa placu zabaw (plik w formacie .doc)

Załączniki do SIWZ budowa placu zabaw (plik w formacie .doc)

Przedmiar robót (plik w formacie .pdf)

Formularz kosztorysu ofertowego do wypełnienia

str nr 1(plik w formacie .pdf)

str nr 2 (plik w formacie .pdf)

Projekt budowlany

częśc I (plik w formacie .pdf)

częśc II (plik w formacie .pdf)

STWiOR (plik w formacie .pdf)

Załączniki graficzne

zał I (plik w formacie .pdf)

zał II (plik w formacie .pdf)

zał III (plik w formacie .pdf)

zał IV (plik w formacie .pdf)

zał V (plik w formacie .pdf)

zał VI (plik w formacie .pdf)

zał VII (plik w formacie .pdf