Wyjaśnienia treści specyfikacji na zadanie: Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską i urządzenie placu zabaw we wsi Dąbie część II zapytań


Treść wyjaśnień (plik w formacie .pdf)