Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Przebudowa budynku OSP na potrzeby Lokalnego Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .pdf)