Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce

Treść zawiadomienia o wyborze (plik w formacie .pdf)