Wyjaśnienie treści specyfikacji na zadanie: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej (nr działki 795) w miejscowości Wierzchowiska Drugie w lokalizacji od km 0+000 do km 0+600 o długości 0,600 km

Wyjaśnienie treści specyfikacji (plik w formacie .pdf)