Wyjaśnienie treści specyfikacji na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich

Treść zapytań i odpowiedzi (plik w formacie .pdf)