Wyjaśnienie treści specyfikacji na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich - część. II wyjaśnień

Treść wyjaśnień cz. II (plik w formacie .pdf)