Wyjaśnienie treści specyfikacji na zadanie: Remont pomieszczeń Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich

Treść wyjaśnień (plik w formacie .pdf)