Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich

Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik w formacie .pdf)