Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont pomieszczeń Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich

Treść zawiadomienia o wyborze oferty (plik w formacie .pdf)