Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 108739L w miejscowości Kolonia Zamek w lokalizacji 0+000,00 - 1+960,00 o długości 1,960 km

Treść zawiadomienia o wyborze oferty (plik w formacie .pdf)