Uwaga zmiana treści SIWZ: Modernizacja drogi gminnej Michałówka - Wolica Druga od km 1+595,00 do km 1+980,00 o długości 0,385 km

Treść zmiany (plik w formacie .pdf)