Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Modernizacja drogi gminnej Michałówka - Wolica Druga od km 1+595,00 do km 1+980,00 o długości 0,385 km

Treść zawiadomienia o wyborze oferty (plik w formacie .pdf)