Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2012

Treść ogłoszenia (plik w formacie .pdf)

SIWZ kruszywo (plik w formacie .pdf)

Załączniki do siwz (plik w formacie .pdf)