Przetarg nieograniczony na zadanie: Adaptacja budynku remizy OSP w Wolicy Drugiej na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie Wiejskiego Domu Ludowego

Ogłoszenie o przetargu Wolica II (plik w formacie .pdf)

SIWZ Wolica II (plik w formacie .pdf)

Załączniki do SIWZ (plik w formacie .pdf)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

STWiOR budowlana ogóln (plik w formacie .pdf)

STWiOR betonowanie (plik w formacie .pdf)

STWiOR roboty malarskie (plik w formacie .pdf)

STWiOR podłogi i ściany (plik w formacie .pdf)

STWiOR tynkowanie (plik w formacie .pdf)

STWiOR sanitarna ogólna (plik w formacie .pdf)

STWiOR przyłącza wod -kan (plik w formacie .pdf)

STWiOR elektryka (plik w formacie .pdf)

Przedmiary robót

Przedmiar robót świetlica (plik w formacie .pdf)

Przedmiar garaż (plik w formacie .pdf)

Przedmiar niekwalifikowalne (plik w formacie .pdf)

Przedmiar przyłącze wod-kan (plik w formacie .pdf)

Przedmiar instalacja wod-kan (plik w formacie .pdf)

Przedmiar elektryka (p,lik w formacie .pdf)

Rysunki techniczne:

Elewacja 1 (plik w formacie .pdf)

Elewacja 2 (plik w formacie .pdf)

Rzut parteru (plik w formacie .pdf)

Rzut poddasza (plik w formacie .pdf)

Przekrój (plik w formacie .pdf)