Uwaga zmiana terminu składania ofert na zadanie: Adaptacja budynku remizy OSP w Wolicy Drugiej na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie Wiejskiego Domu Ludowego

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (plik w formacie .pdf)

Treść ogłoszenia zamieszczonego na UZP (plik w formacie .pdf)