Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zakup wraz z dostawą kruszywa drogowego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w roku 2012

Treść zawiadomienia o wyborze oferty (plik w formacie .pdf)