Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce

Zawiadomienie o wyborze oferty (plik w formacie .pdf)