Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont drogi gminnej nr 108728L w miejscowości Dąbie na długości 1,538 km

Treść zawiadomienia (plik w formacie .pdf)