Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Tremomodernizacja budynku SPZOZ w Modliborzycach

Treść zawiadomienia (plik w formacie .pdf)