Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól w Modliborzycach

Treść zawiadomienia (plik w formacie .pdf)