Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Termomodernizacja budynku SPZOZ w Wierzchowiskach Drugich

Treść zawiadomienia (plik w formacie .pdf)