Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108740L od km 0+080 do km 0+780 w miejscowości Wierzchowiska Drugie

Treść zawiadomienia o wyborze oferty wąwóz (plik w formacie .pdf)