Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2012/2013

Treść zawiadomienia o wyborze oferty (plik w formacie .pdf)