Przetarg nieograniczony na zadanie: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108729L od km 0+000 do km 0+ 390 i od km 0+555 do km 0+693 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze

Ogłoszenie o przetargu wawóz Wierzchowiska.pdf

SIWZ wąwóz Wierzchowiska.pdf

Załączniki do SIWZ wąwóz Wierzchowiska.pdf

Przedmiar robót.pdf

Projekt budowlany.pdf

Rys. techniczny 1.pdf

Rys. techniczny 2.pdf

Rys. techniczny 3.pdf

Rys. techniczny 4.pdf

Rys. techniczny 5.pdf

STWiOR.pdf

Formularz kosztorysu ofertowego.pdf