Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108729L od km 0+000 do km 0+ 390 i od km 0+555 do km 0+693 w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze

Treść zawiadomienia o wyborze oferty.pdf