Wyjaśnienia treści specyfikacji na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Modliborzycach

Treść wyjaśnień.pdf

Załącznik nr 1 do wyjaśnień.pdf