Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Modliborzyce

Treść zawiadomienia o wyborze oferty.pdf