Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Antolinie

Treść zawiadomienia o wyborze oferty.pdf