Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 857 w miejscowości Brzeziny od km 11+341,00 do km 12+283,00

Treść zawiadomienia o wyborze oferty.pdf