Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 1308 na odcinku o długości 0,330 km w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze

Treść zawiadomienia .pdf