Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej nr 108736L dojazdowej do użytków rolnych wsi Wierzchowiska Pierwsze od km 0+000,00 do km 0+500,00 na dł. 0,5 km - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ droga do użytków rolnych.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-8).pdf

Przedmiar robót (zał. nr 9).pdf

STWiORB droga (zał. nr 10).pdf