Wyjasnienie treści SIWZ na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Lute poprzez budowę chodnika

Treść wyjaśnień.pdf