Wyjasnienie treści SIWZ na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Lute poprzez budowę chodnika z dn. 18.09.2013r.

Treść wyjaśnień SIWZ z dn. 18.09.2013r.pdf