Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Zagospodarowanie terenu przy Lokalnym Centrum Kultury w Wierzchowiskach Pierwszych oraz zakup wyposażenia

Treść zawiadomienia.pdf