Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Budowa drogi gminnej nr 108726L Wierzchowiska Pierwsze ? Wolica Pierwsza od km 1+740,00 do km 2+304,40

Treść zawiadomienia.pdf