Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce - Wierzchowiska ? Pasieka - Błażek od km 5+710 do km 6+709

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf