Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie gminy Modliborzyce z dn. 12.11.2014r

Treść wyjaśnień z dn. 12.11.2014r.pdf