Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Modliborzyce

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ kredyt.pdf

Załączniki do SIWZ (zał. nr 1-4).pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (zał. nr 5).pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku (zał. nr 6).pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 (zał. nr 7).pdf

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej (zał. nr 8).pdf

Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Modliborzyce na rok 2014 (zał. nr 9).pdf

Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (zał. nr 10).pdf

Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Modliborzyce na 2014 rok (zał. nr 11).pdf

Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Modliborzyce (zał. nr 12).pdf

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Modliborzyce w 2012 roku (zał. nr 13).pdf

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Modliborzyce w 2013 roku (zał. nr 14).pdf

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Modliborzyce za pierwsze półrocze 2014 roku(zał. nr 15).pdf

Sprawozdanie Rb-27S za 2012 rok (zał. nr 16).pdf

Sprawozdanie Rb-28S za 2012 rok (zał. nr 17).pdf

Sprawozdanie Rb-N za 2012 rok (zał. nr 18).pdf

Sprawozdanie Rb-Z za 2012 rok (zał. nr 19).pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za 2012 rok (zał. nr 20).pdf

Sprawozdanie Rb-PDP za 2012 rok (zał. nr 21).pdf

Sprawozdanie Rb-27S za 2013 rok (zał. nr 22).pdf

Sprawozdanie Rb-28S za 2013 rok (zał. nr 23).pdf

Sprawozdanie Rb-N za 2013 rok (zał. nr 24).pdf

Sprawozdanie Rb-Z za 2013 rok (zał. nr 25).pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za 2013 rok (zał. nr 26).pdf

Sprawozdanie Rb-PDP za 2013 rok (zał. nr 27).pdf

Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2014 rok (zał. nr 28).pdf

Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2014 rok (zał. nr 29).pdf

Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2014 rok (zał. nr 30).pdf

Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2014 rok (zał. nr 31).pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2014 rok (zał. nr 32).pdf

Sprawozdanie Rb-50 dotacje za III kwartał 2014 rok (zał. nr 33).pdf

Sprawozdanie Rb-50 wydatki za III kwartał 2014 rok (zał. nr 34).pdf

Wykaz zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Modliborzyce (zał. nr 35).pdf

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Modliborzyce (zał. nr 36).pdf

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Modliborzyce (zał. nr 37).pdf

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (zał. nr 38).pdf

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (zał. nr 39).pdf

Statut Gminy Modliborzyce (zał. nr 40).pdf