Fundacja Inicjatyw Lokalnych prowadzi nabór na kurs: Przedłużanie i stylizacja paznokci.
Termin: 21 maja - 1 czerwca 2018 r.