Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 czerwca 2018 roku (wtorek) na godzinę 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, XLVI w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.