Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Modliborzycach