Bardzo uroczysty charakter miała sesja Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbyła się we wtorek 2 października.

Jedynym punktem obrad było wręczenie tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Modliborzyce" prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejowi Kraśnickiemu.Sprawujący funkcję prezesa PKOL od 2010 roku Andrzej Kraśnicki jest przyjacielem Jana Klafkowskiego - "Zasłużonego dla Gminy Modliborzyce". Organizowane przez niego w miejscowości Lute turnieje tenisa stołowego o Puchar Józefa Kudły od lat gromadzą liczne grono uczestników i gości z Andrzejem Kraśnickim na czele. Współpraca z prezesem PKOL przynosi gminie nie tylko splendor, ale także pomaga zdobywać pieniądze na rozwój kultury fizycznej. Na przykład w tym roku m.in. dzięki jego kontaktom udało się pozyskać dofinansowanie na urządzenie "Otwartych Stref Aktywności" oraz deklarację wsparcia remontu sali dla judoków przy Zespole Szkół w Modliborzycach i doposażenie świetlicy wiejskiej w Lutem. Za taką postawę i bezinteresowną pomoc radni postanowili wyróżnić tytułem honorowego obywatela.

Podczas wtorkowej sesji specjalną statuetkę, okolicznościowy grawerton i uchwałę przyznającą tytuł Andrzej Kraśnicki odebrał z rąk burmistrza Modliborzyc Witolda Kowalika, przewodniczącego rady miejskiej Piotra Rogoży i sekretarz gminy Marzeny Doleckiej-Jocek.

W tej wyjątkowej chwili nowemu Honorowemu Obywatelowi Gminy Modliborzyce towarzyszyła małżonka oraz "zasłużony dla gminy" Jan Klafkowski i inni przyjaciele laureata, którzy przyjechali z Poznania.

Rada miejska przyznała wyróżnienie Andrzejowi Kraśnickiemu w maju, ale ze względu na obowiązki zawodowe uroczyste wręczenie tytułu mogło się odbyć dopiero teraz.

600x0honorowy-obywatel-krasnicki-1
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-2
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-3
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-4
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-5
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-6
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-7
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-8
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-9
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-10
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-11
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-12
600x0honorowy-obywatel-krasnicki-13