Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2018, poz. 994 z póź. zm) zwołuję na dzień 04 grudnia 2018 roku (wtorek) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, II w bieżącej kadencji Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.