Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2019 roku (czwartek) na godzinę 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego Modliborzycach VII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.