Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu sie z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzchowiska, nie stwierdził przekroczeń parametrów mikrobiologicznych..

W związku z powyższym informuje, że woda z wodociągu Wierzchowiska jest przydatna do spożycia przez ludzi.