Gmina Modliborzyce gościła we wtorek 16 lipca delegację lokalnych liderów z Mołdawii. Ponad 30-osobowa grupa przyjechała do Polski w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania "Leśny Krąg" w Janowie Lubelskim, by skorzystać z doświadczeń w wykorzystaniu unijnych dotacji.

Członkowie zagranicznej delegacji rozmawiali o tym m.in. z burmistrzem Modliborzyc Witoldem Kowalikiem i sekretarz gminy Marzeną Dolecką-Jocek, a także pracownikami Biblioteki u Kazimierza i Stowarzyszenia Sanna, które ma swoją siedzibę w miejscowej książnicy.

Mołdawska delegacja, w której znaleźli się samorządowcy nauczyciele, działacze kultury, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, byli na rynku i Skwerze św. Jana Pawła II oraz w bibliotece. To wybudowana od podstaw i jedna z najnowocześniejszych placówek nie tylko w powiecie janowskim, ale w całym regionie, otwarta oficjalnie w maju 2016 roku.

Oprócz tradycyjnych działań bibliotecznych placówka prowadzi także działalność wydawniczą, korzystając przy tym m.in. ze środków, którymi dysponuje LGD "Leśny Krąg". W ubiegłym roku razem ze Stowarzyszeniem Sanna Biblioteka u Kazimierza wydała publikacje "Powstanie Styczniowe na terenie ziemi modliborzyckiej" i "Śladami przeszłości… Historia parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika". Wcześniej, także dzięki środkom unijnym, pozyskanym za pośrednictwem LGD i zaangażowaniu bibliotekarzy, ukazały się albumy - "Na rozstaju dróg... krzyże, kapliczki oraz obiekty sakralne na terenie gminy Modliborzyce" oraz "Modliborzyce i okolice".

600x0moldawia-1
600x0moldawia-2
600x0moldawia-3
600x0moldawia-4
600x0moldawia-5
600x0moldawia-6
600x0moldawia-7
600x0moldawia-8
600x0moldawia-9
600x0moldawia-10