Szanowni Państwo!

Informujemy, że w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 roku.

Producenci rolni, którzy nie składali wniosku w pierwszej turze a posiadają bydło dołączają do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny do pobrania niżej lub w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach, pok. nr 12

Rolnik, który złoży wniosek otrzyma zwrot podatku akcyzowego w zależności od ilości zakupionego oleju napadowego, jednak nie więcej niż 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wnioski w załącznikach.

Wnioski do zwrotu podatku akcyzowego

pdf

wniosek akcyza

Rozmiar: 938.46 kb
Odsłon : 156
Data dodania: 2019-08-19
pdf

oswiadczenie pkd

Rozmiar: 448.41 kb
Odsłon : 134
Data dodania: 2019-08-19