Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 1 Posterunku Policji w Modliborzycach na okres od 01.07.2019 do 31.12.2019r.