Informacja Burmistrza Modliborzyc o siedzibach obwodowych komisji wyborczych i granicach obwodów głosowania.